OD 16.8.2021 vstupujú do platnosti nové podmienky pri vstupoch do prevádzok ktoré vyplývajú z aktuálne platného covid automatu a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.


Pravidlá pri vstupe do reštaurácie

Prevádzka Humno restaurant bude od pondelka 16.8.2021 fungovať v režime OTP.

Pred vstupom do reštaurácie je potrebné preukázať sa negatívnym antigénovým testom nie starším ako 48 hodín, alebo PCR testom nie starším ako 72 hodín, alebo sa musí osoba preukázať potvrdením o kompletnom očkovaní proti COVID-19, alebo sa osoba musí preukázať potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 ktoré prekonali za ostatných 180 dní. 

Za kompletne očkovanú osobu sa považuje osoba, ktorá je 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne, alebo 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. Za plne zaočkovanú osobu sa rovnako považuje podľa vyhlášky ÚVZ osoba do 12 rokov.


Pravidlá pri vstupe na diskotéku

V súvislosti s aktuálnymi opatrení sú diskotéky v Humne zrušené do odvolania.

 


Vyššie uvedené sa bude od klientov požadovať od 16.8.2021 - vrátane v zmysle aktuálne platného covid automatu schváleného vládou Slovenskej republiky a aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku 1 alebo 2; vyhlášky 240 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a prevádzkovateľ je zároveň oprávnený nahliadnuť do týchto príslušných dokladov.

 

Ďakujeme, že spolu s nami dodržiavate opatrenia